นายกเทศมนตรีนครเชียงราย รับต่อไฟพระฤกษ์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๖ “เจียงฮายเกมส์” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ “น้ำกกเกมส์”

3

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย รับต่อไฟพระฤกษ์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๖ “เจียงฮายเกมส์” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ “น้ำกกเกมส์” บริเวณกำแพงเมืองเชียงราย ก่อนส่งต่อให้กับ นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ที่อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เพื่อนำไฟพระฤกษ์ ขึ้นยังรถบุษบก และเคลื่อนขบวนเพื่อสมโภชอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ไปยังลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย ( ศาลากลางหลังแรก ลานพระบรมรูป ร.๕ เขตเทศบาลนครเชียงราย ) จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.