นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีวางฤกษ์ซุ้มประดิษฐานองค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

1

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๙ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีวางฤกษ์ซุ้มประดิษฐานองค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช พร้อมเป็นประธานในพิธีประดับเข็มตราโรงเรียนเทศบาล ๖ ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.