นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ

1

17 พ.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงราย กิจกรรมใส่ใจผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 โดยการอบรมครั้งนี้เป็นการให้ความรู้ในเรื่องของการปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพอนามัยและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ณ อาคารกองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.