นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดอาคาร “ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก คลินิกหมอครอบครัวและศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน”

40

27 พ.ค. 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดอาคาร “ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก คลินิกหมอครอบครัวและศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน” เพื่อให้บริการสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูและส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส่งเสริมการใช้สมุนไพร ตลอดจนเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกของจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.