นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้การใช้ยาอาหารเสริมและสมุนไพร ให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนสันป่าก่อไทยใหญ่

1

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้การใช้ยาอาหารเสริมและสมุนไพร ให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนสันป่าก่อไทยใหญ่ เขต 3 ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนสันป่าก่อไทยใหญ่ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุได้สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.