นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้การใช้ยาอาหารเสริมและสมุนไพร ให้กับกลุ่มเครือข่าย กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนฝั่งหมิ่น

5

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้การใช้ยาอาหารเสริมและสมุนไพร ให้กับกลุ่มเครือข่าย กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนฝั่งหมิ่น ณ อาคารเอนกประสงค์ ชุมชนฝั่งหมิ่นโดยเนื้อหามุ่งเน้นการเลือกใช้ยาอาหารเสริมให้ปลอดภัย เช่นอ่านฉลากยา การสังเกตุ เลข อย. 13หลัก กรณีเครื่องสำอางให้สังเกตุเลขทะเบียนรับแจ้ง และไม่หลงเชื่อโฆษณาเกินจริง เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.