นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

274
16 มิ.ย.64 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ โดยมีนางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ และคณะครู ต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 รวมถึงพบปะ พูดคุยให้ขวัญและกำลังใจคุณครู อีกทั้งตรวจเยี่ยมอาคาร สถานที่ของโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับน้องๆนักเรียน คุณครู รวมทั้งการบริหารจัดการอาหารกลางวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมตามหลักโภชนาการ และสะอาดถูกหลักอนามัย
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และพื้นหญ้า

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.