นายวันชัย จงสุทธานามณี ได้รับพระราชทาน พระราชวโรกาส ให้เข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็ม และ เข้า ฉายพระรูปร่วมกับพระองค์ท่าน ในนามตัวแทนชาวเทศบาลนครเชียงราย

2

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนิน เปิดอาคารหอปรัชญารัชกาลที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ มณฑลทหารบกที่ ๓๗ (ค่ายเม็งรายมหาราช) ในโอกาสนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี ได้รับพระราชทาน พระราชวโรกาส ให้เข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็ม และ เข้า ฉายพระรูปร่วมกับพระองค์ท่าน ในนามตัวแทนชาวเทศบาลนครเชียงราย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้า ล้นกระหม่อม .. ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ เทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.