นายอำเภอแม่สรวยเข้าพบปะและหารือเชียงรายเมืองน่าอยู่กับเทศบาลนครเชียงราย

83
15 มิ.ย.64 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายเสงี่ยม แสนพิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ นายบุญธรรม อะทะวงษา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ต้อนรับนายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่สรวย เข้าพบในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายอำเภอแม่สราย และร่วมหารือข้อราชการกับเทศบาลนครเชียงราย เพื่อร่วมกันทำเชียงรายให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.