บุคลากร-นักศึกษา มฟล.ปลูกซากุระหมื่นต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2

IMG_9948

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยกิจกรรหนึ่งผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา นำโดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี รวมใจร่วมกันปลูกต้นซากุระ จำนวนกว่า 10,000 ต้น ณ สวนซากุระเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.