ประกาศผลภาพวาดเชียงราย ประเภทเยาวชน”เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่16 “ 

4

วันที่ 17 ม.ค.63 นางสาวรัชกาล ดาวทอง นักพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชำนาญงาน งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน เทศบาลนครเชียงราย แจ้งผลการตัดสินภาพผู้ที่รักการวาดภาพประเภทเยาวชนในปีนี้ในหัวข้อ “เชียงรายดอกไม้งาม” ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ : นายฐิติกรณ์ ออนสา
ชื่อภาพ: สวนดอกไม้แห่งความสุข

รองชนะเลิศอันดับที่1 น.ส.เสาวนีย์ เบ่อเชกู่
ชื่อภาพ: สวนดอกไม้ ณ เชียงรายดอกไม้งาม

รองชนะเลิศอันดับที่2 นายพัทธวีร์ ราชคม
ชื่อภาพ: งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่16

พร้อมรางวัลชมเชยอีก 5 รางวัล

กิจกรรมครั้งนี้เพื่อต้องการส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมดีๆที่ทางเทศบาลนครเชียงรายได้รังสรรค์ขึ้น

ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ท้องฟ้า, พื้นหญ้า, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.