ประชุมติดตามความคืบหน้าภารกิจประจำเดือนมิถุนายน

0

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11มิถุนายน 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางสาววรรณพัชร จินดาขัด ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองวิชาการและแผนงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการชี้แจงและติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆภายในกองวิชาการและแผนงาน อีกทั้งเพื่อเป็นการหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.