ประชุมผู้ปกครองนักเรียนในสังกัดเทศบาลนคร เชียงราย ( โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก๊อ)

5

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในสังกัดเทศบาลนคร เชียงราย ( โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก๊อ)โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑  และมอบทุนปัจจัยด้านการศึกษาให้แก่นักเรียน รวมไปถึงทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเกิดความภาคภูมิใจแก่นักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมจะพัฒนาการศึกษาโรงเรียนแต่ละแห่งให้มีมาตรฐานระดับสากล

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.