“ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า”

3

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า และนางสาวธัญชนก เรืองจิตต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย และนางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้าให้เกียรติพูดคุยให้ข้อเสนอแนะด้านการเลี้ยงดูบุตรแก่ผู้ปกครองนักเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.