ประชุมสภา อบจ.เชียงราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559

1

6

 

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานในการประชุมสภา อบจ.เชียงราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 และพิธีเปิดห้องสมุดสภาอบจ.เชียงราย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเมืองการปกครอง ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อบจ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.