ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการไฟป่าและหมอกควัน

0

3

 

วันที่ 2 ก.พ.60 อบจ.เชียงราย โดยกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.จ.อ.ทวีป      เชี่ยวสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการไฟป่าและหมอกควันระดับอำเภอ เพื่อผลักดันเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถนำไปใช้จัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่า ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.