ประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

148
4 มี.ค.64 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย นายสมชัย กมลเทพเทวิน กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมคืบหน้าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามคำสั่งผู้อำนวยประจำเทศบาลนครเชียงรายที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายให้บุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลนครเชียงราย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.