ปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะเนื่องในวันวิสาขบูชา และเป็นวันต้นไม้ประจำปี 2564

253
วันที่ 27 พ.ค.64 เนื่องในวันวิสาขบูชา และเป็นวันต้นไม้ประจำปี 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมคณะสงฆ์วัดคีรีชัย (ดอยสะเก็นป่ากลางเมืองเชียงราย) เพื่อขับเคลื่อนด้วยพลัง บ-ว-ร(บ้าน วัด โรงเรียน) และปลุกจิตสำนึกในการดูแลรักษาต้นไม้เพิ่มความร่มรื่นในพื้นที่ป่าดอยสะเก็นที่สมบรูณ์ บนพื้นที่ป่าประมาณ 75 ไร่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาป่าและชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงรายในอนาคตอันใกล้นี้

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.