ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ ๔

2

วันที่ ๔ กันยาน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ ๔ ตามโครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุสู่นครแห่งความสุข น้อมนำศาสตร์ของพระราชา สู่การเรียนรู้ในผู้สูงอายุมาเป็นแนวทางและปรับใช้ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” สู่การปฏิบัติจริงในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ และร่วมทำข้อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงราย กับ วัดดอยพระบาท ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุโซนที่ ๔  ณ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ ๔ ชุมชนดอยพระบาท จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.