ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมงานแสดงผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

1

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมงานแสดงผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ใน ๘ หลักสูตรวิชา ได้แก่ .เทคโนโลยีและการสื่อสาร .ศาสนา .ศิลปวัฒนธรรม .สุขภาพ .การท่องเที่ยว .สิ่งแวดล้อม .สังคมและความสุข.เศรษฐกิจ พร้อมชมการแสดงผลงานและการแสดงของนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.