ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดประชุมสภาเทศบาลนครเชียงรายครั้งแรกหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองผลการเลือกตั้ง

817
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียราย เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย ในการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงรายครั้งแรก ประจำปี 2564 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ดอกไม้ และสถานที่ในร่ม812
โดยกำหนดให้มีการปฏิญาณตนของสมาชิกสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ เป็น ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย และได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งนายมงคล มาน้อย เป็นรองประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย และตามมติที่ประชุมคัดเลือก นายภูวิศ วรรณพฤษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย เป็นเลขานุการสภาเทศบาลนครเชียงราย
ทั้งนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ลงนามแต่งตั้ง นายธเนศ โกมลธง เป็น รองนายกเทศมนตรี ,นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรี ,นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรี ,นายภาธร รังษีกุลพิพัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.