ผู้ว่าฯ นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชายแดน มอบนโยบายป้องกันลักลอบเข้าเมือง ป้องกันโควิด ชายแดน

274

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย กอ.รมน.จ.เชียงราย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย และให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรองท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามมาตรการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงราย และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 ) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความปลอดภัยมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 

จากนั้นผู้ว่าฯ พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ กองบัญชาการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฏหมาย ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ผู้ว่า ฯ ได้เป็นประธานในการประชุมหารือ และมอบนโยบายในการปฏิบัติหน่วยงานที่เกี่ยวของทั้ง 3 ฝ่ายได้แก่ ทหาร ตำรวจ และฝ่ายพลเรือน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ในการวางแผนเชิงรุก ในการรับมือและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19

จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพล ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดพรมแดนแม่น้ำสาย ด้านชุมชนสายลมจอย ชุมชนเหมืองแดง และชุมชนเกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย รวมทั้งเน้นย้ำให้แต่ละชุมชนปฏบัติงานอย่างเข็มเข็ง และช่วยกันสอดส่องดูแลในการป้องกันการลักลอมการข้ามแดน และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ก่อนจะเดินทาง ไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมมอบ นโยบายด้านการปฏิบัติ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ณ พื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายยังได้มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตรีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย และให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจและคัดกรองผู้ป่วยโควิด – 19 ที่ ด่านปูแกง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัดต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.