ผู้ว่าฯ เชียงราย ตรวจการฉีดวัคซีน คาดทันเปิดท่องเที่ยวจังหวัดเฟส 2 ด้านนักเรียนต้องเสร็จภายในเดือน พ.ย.รองรับเปิดเทอม

738

เชียงรายเพิ่มกำลังการฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน ยอดฉีดทั้งจังหวัด 40 เปอร์เซ็นต์ ผู้ว่าฯ คาคการณ์ทันระยะเวลาเปิดท่องเที่ยวจังหวัดเฟส2 ชาวเชียงรายต้องได้รับการฉีด 70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนนักเรียนต้องแล้วเสร็จภายใน พฤศจิกายน เพื่อให้ทันเปิดภาคเรียน ชมเทศบาลนครเชียงราย ตัวอย่างที่ดีที่ให้พื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ และนำนักเรียนมาฉีดวัคซีน

เวลา 08.30 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2564 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมกันตรวจจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ที่ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งการฉีดวัคซีน ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้นำนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 ซึ่งอยู่ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เข้ารับการฉีด ทั้งภาคเช้าและบ่ายรวมกัน 1,800 คน ที่ผ่านมาเทศบาลนครเชียงราย ได้ให้นักเรียนได้ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 2,200 คน

นายภาสกร บุญญลักษม์ กล่าวว่า การฉีดวัคซีนในวันนี้มีความเรียบร้อยอย่างมาก ที่ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดพื้นที่กว้าง ไม่แอดอัด เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน ซึ่งจุดนี้ต้องขอชมเชย ที่ดำเนินการได้ดี ส่วนการฉีดวัคซีนในภาพรวมสำหรับนักเรียน ทั้งจังหวัดเชียงราย มีนักเรียนประมาณ 50,000 คน โดยจะเร่งทำการฉีดให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน เพื่อให้ทันเปิดภาคเรียนที่ 2 โดยจะต้องขอความร่วมมือทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทำงานร่วมกัน ในการใช้พื้นที่และเจ้าหน้าที่มาช่วยในการฉีดวัคซีน ส่วนการฉีดวัคซีนทั้งจังหวัดเชียงราย ดำเนินการฉีดไปแล้วประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ จากที่ตั้งเป้าเอาไว้ 70 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะถึงเป้าหมายก่อนเปิดท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายในเฟส 2 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เพราะให้ขยายวันฉีด โดยให้เพิ่ม เสาร์-อาทิตย์ เพราะขณะนี้วัคซีนมาถึงเชียงราย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 20,000โดส และเมื่อมาถึงต้องทำการฉีดทันทีกระจายไปทั้ง18 อำเภอ

 

“พื้นที่การเปิดท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ในเฟส 2 จะเปิดท่องเที่ยวเฉพาะโซน มีทั้งสิ้น 9 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง อ.แม่จัน อ.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่สาย อ.เชียงแสน อ.เชียงของ อ.พาน อ.เวียงป่าเป้า อ.เทิง ที่ร้านค้าร้านอาหาร จะสามารถเปิดได้ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ จะมีวัคซีนไปถึงมากเป็นพิเศษ จากนั้นในเฟสต่อไปก็จะเปิดให้ครบทุกอำเภอ ส่วนเรื่องการด่าน หรือพรมแดน ยังไม่มีนโยบายในการเปิดแต่อย่างใด แต่จะดูเรื่องการค้าขายข้ามแดนเพียงอย่างเดียว เพื่อให้การค้าขายดีขึ้น เพื่อขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจ” ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าว

นายวันชัย จงสุทธานามณี กล่าวว่า ทางเทศบาลนครเชียงราย พร้อมดำเนินการสนับสนุนการดำเนินการเรื่องวัคซีนกับทางจังหวัด เป็นอย่างดี ทั้งเรื่องสถานที่ บุคคลากร และการนำกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้รับการฉีดโดยเร็วที่สุด ซึ่งเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงราย ได้มีการฉีดวัคซันกลุ่มเป้าหมายไปแล้วมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ และจะมีการประสานงานกับทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อทำการฉีดให้มากขึ้นในอนาคต เพื่อรองรับกับการเปิดจังหวัดเชียงราย เพื่อการท่องเที่ยว และเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานรากขึ้นไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.