พิธีมอบถวายพระวิหารหลังใหม่คริสตจักรเด่นดำรงศาสน์

1

วันที่ 14 มีนาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เข้าร่วมในพิธีมอบถวายพระวิหารหลังใหม่ ของ คริสตจักรเด่นดำรงศาสน์ และ พิธีวางศิลามุมเอก ที่ คริสตจักรเด่นดำรงศาสน์ ชุมชนเด่นห้า เขตเทศบาลนครเชียงราย โดยในพิธีได้ร่วมกับ ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสจักรในประเทศไทย ผป.ศรีบาล เครือจักร ประธานคณะธรรมกิจคริสตจักรเด่นดำรงศาสน์ ประกอบพิธีโดยมีสมาขิก คณะธรรมกิจ ศิษยาภิบาล คริสตจักรเด่นดำรงศาสน์ เข้าร่วมในพิธีด้วย ซึ่งทุกคนมีความรู้สึกชื่นชมยินดี ในความรักมั่นคงและพระเมตตาคุณของพระเจ้า ที่พระองค์ทรงนำในการก่อสร้างพระวิหารหลังใหม่ ตามพระวจนะของพระเจ้า ในพระธรรมเนหะมีย์บทที่ 2:20 “พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงให้เรากระทำสำเร็จ และเราทั้งหลายผู้รับใช้พระองค์จะลุกขึ้นสร้าง”

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ งานแต่งงาน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.