พิธีมอบทุนการศึกษารางวัลโครงการ “เพชรล้านนา” ของจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2562

1

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก, ตาราง และสถานที่ในร่ม

22 มิ.ย.63 นายวันชัย. จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า”โครงการเพชรล้านนา” เป็นโครงการในดำริของ พระเดชพระคุณเจ้าพระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ การคัดเลือกนักเรียนในจังหวัดเชียงรายที่เป็นคนดี และคนเก่ง มีความรู้ความสามารถในแต่ละสาระวิชาของแต่ละระดับชั้นให้ได้รับทุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเรียนและได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างให้นักเรียนคนอื่นๆ ได้ยึดถือปฏิบัติตาม

การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ สืบเนื่องจากพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) ได้มอบหมายให้เทศบาลนครเชียงราย เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนิน “โครงการเพชรล้านนา” โดยมีผู้สมัครเป็นจำนวนทั้งหมด 2,137 คน กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนจำนวน 2 รอบ คือ

1.)​รอบเจียระไนเพชร มีนักเรียนที่สอบผ่านทั้งหมดรวมทั้ง 3 จังหวัดเป็นจำนวน 475 คน

2.) รอบเพชรล้านนา มีนักเรียนที่สอบผ่านรอบเพชรล้านนารวมทั้ง 3 จังหวัด เป็นจำนวน 374 คน 👉👉โดยแบ่งตามจังหวัด ดังนี้ #จังหวัดเชียงรายจำนวน 136 คน #จังหวัดพะเยาจำนวน 125 คน #จังหวัดน่านจำนวน 113 คน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.