พิธีมอบรางวัล”บุคคลตัวอย่างช่างผมไทย” ปี2562

3

26 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานมอบพิธีใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพธุรกิจเสริมสวย ช่างทำผมบุรุษ ช่างทำผมสตรี และพิธีมอบรางวัล “บุคคลตัวอย่างช่างผมไทย” ปี 2562 ซึ่งภายในงานมีการเสวนา ประโยชน์ในการประเมินมาตรฐานสมรรถนะบุคคลคุณวุฒิวิชาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) สมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย) และชมรมเสริมสวยเทศบาลนครเชียงราย ณ โรงแรมคงการ์เดนท์วิวเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.