พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าของสถานประกอบการเสริมสวย เพื่อควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

3

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าของสถานประกอบการเสริมสวย เพื่อควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรด้วย ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.