พิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการTOFEL ITP ยกระดับความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่การศึกษาระดับนานาชาติ

8

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และชุดสูท

1วันที่ 29 ก.ค.63 โรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงราย และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียง มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเป็นรูปธรรมให้นักเรียนได้รับการยอมรับ จากสถาบันระดับอุดมศึกษาในการเข้าศึกษาต่อ และเห็นความสำคัญในการก้าวเข้าสู่โลกการศึกษาในระดับนานาชาติ

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ลงนามความร่วมมือ กับ ดร โจนาธาน เล็มไบรท์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IIE/SEA) ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงราย เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตร และการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ(TOFEL ITP) และจะดำเนินการให้ โรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงราย เป็นศูนย์ในการทดสอบวัดผล ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.