พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การดำเนินงานศูนย์บริการ การท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน

3

วันที่ 12 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานสถานประกอบการและผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครเชียงรายเพื่อยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการและผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พ.ต.ท.ฉันทฤทธิ์ เหล่าไพโรจน์จารี สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย พ.ต.ท. ประจัญ ปัญญาแก้ว รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาผู้ประกอบการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงไอเดียให้เป็นธุรกิจโดยใช้เครื่องมือของ hackathon โดยนำมาประยุกต์ใช้ของมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย การคัดแยกขยะ การลดพลาสติก หลักการสุขาภิบาลสถานประกอบการ การประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆและยกระดับพัฒนาสู่การท่องเที่ยวที่สามารถเข้าถึงง่าย อีกทั้งยังสามารถทำให้เกิดการเกื้อกูลซึ่งกันและกันของผู้ประกอบการ ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.