พิธีเปิดการอบรมอาสานำเที่ยวในงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่16

2

4 ธ.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานการจัดฝึกอบรมอาสาท่องเที่ยว ในงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 16 เพื่อเป็นแนวทางที่เทศบาลนครเชียงรายจะพัฒนาเมืองเชียงรายให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ทั้งการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น การดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ และสร้างขึ้นใหม่ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ในฐานะเจ้าบ้านที่ดี ในการอบรมครั้งนี้ มีน้องๆเยาวชนและผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมผู้เข้ารับจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาลัยวัยที่สามนครเชียงราย จำนวน 86 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.