พิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ชุมชนร่องเสือเต้น

2

วันที่ 25 ม.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหาร เทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ชุมชนร่องเสือเต้น ซึ่งความพร้อมของอาคารสถานที่ ความสะดวกสบาย และเป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมของชุมชน รวมถึงสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงทำให้เกิดกิจกรรมดี ๆ และสิ่งดี ๆ โดยเฉพาะอาคารเอนกประสงค์แห่งนี้ ที่จะเป็นสถานที่สำหรับชาวชุมชนร่องเสือเต้น ได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ต่อไป

ในภาพอาจจะมี 17 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.