พ่นหมอกควันเตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอมโรงเรียนเทศบาล7ฝั่งหมิ่น

68
11 มิ.ย. 64 นางผ่องพรรณ ปินตาเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ประสานกองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย ให้ความอนุเคราะห์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ในการเข้าพ่นหมอกควัน เพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย ป้องกัน และลดความเสี่ยงโรคไข้เลือดออกระบาด อีกทั้งดูแลแอ่งน้ำขังจุดต่างๆในบริเวณโรงเรียนเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก
อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และกลางแจ้ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.