พ่อเมืองเชียงรายออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งพร้อมตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงราย

594
วันที่ 28 มี.ค.64 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 2 วัดมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย และ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย โดยทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการป้องกันโควิด-19 และขั้นตอนการลงคะแนน เมื่อลงคะแนนเสร็จสิ้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายภูวิศ วรรณพฤษ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ ประธานคณะกรรมการประจำเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วย นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เดินทางออกตรวจหน่วยเลือกตั้ง และร่วมสังเกตการณ์การลงคะแนน ที่หน่วยเลือกตั้ง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โรงเรียนเชียงรายวิทย์ วัดเจ็ดยอด และโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด โดยกล่าวชมการดำเนินการของเทศบาลนครเชียงราย ที่หน่วยเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.