ฟังชัดๆ เชียงรายขอฝนเทียมไปแล้ว 2 ครั้ง แต่ไม่สามารถทำได้ เพราะอะไร

2,055

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวถึงการทำฝนเทียมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย หลังจากที่มีการหลายคนต้องการฝนเทียมเพื่อลดปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และ PM 2.5 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่า การทำฝนเทียมนั้นหลายคนยังไม่เข้าใจคิดว่า ร้องขอก็แล้วเครื่องบินมาก็สามารถเกิดฝนได้ การเกิดฝนเทียมต้องอาศัยความชื้นในอากาศ 60 เปอร์เซนต์ จากนั้นจึงโปรยสารกระตุ้นให้เกิดการก่อตัวของฝน จึงจะเกิดฝนตกลงมา

ซึ่งก่อนหน้านี้ทางจังหวัดก็ได้รณรงค์ฉีดพ่นน้ำแล้วถึง 2 ครั้ง โดยได้ขอความร่วมมือให้กับประชาชนมีพอมีน้ำที่ใช้ฉีดรดต้นไม้ หรือผลผลิตทางการเกษตร หรือมีเพียงพอที่จะชะล้างถนนหรือลังคาบ้านตัวเอง ให้ออกมาช่วยฉีดน้ำพร้อมเพรียงกันในเวลาเดียวกันเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ แต่ไม่ได้หมายความว่าให้คนที่ขาดแคลนน้ำที่จะนำมาอุปโภคบริโภคอยู่แล้วนำน้ำออกมารดน้ำ ซึ่งผลการดำเนินการก็ไม่เพียงพอที่จะเกิดความชื้นในอากาศที่จะทำให้สารเคมีที่พ่นใส่ในการสร้างฝนเทียมได้ จึงไม่สามารถทำฝนเทียมได้สำเร็จ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.