ภัยแล้งเชียงรายรุนแรงทำพระสงฆ์สามเณรเดือดร้อนหนัก ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคน้ำบ่อแห้งน้ำประปาภูเขาไม่ไหล

26

led

สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดเชียงรายนับวันยิ่งทวีความรุนแรงและขยายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ และได้ส่งผลกระทบต่อพระสงฆ์และสามเณร ภายในวัดบ่อทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง เพราะน้ำบ่อแห้งจนไม่สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ ส่วนน้ำประปาภูเขาของหมู่บ้านก็มีน้อยบางวันก็ไม่ไหล ไม่เพียงพอกับความต้องการของชาวบ้านในชุมชน ทำให้ทางวัดไม่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคมานานกว่า 1 สัปดาห์แล้ว

 

หลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทางเจ้าหน้าที่ทหาร จาก สถานีวิทยุ 914 กองบัญชาการกองทัพไทย ได้นำน้ำประปาไปช่วยเหลือในเบื้องต้น 1,000 ลิตร แต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้ในชีวิตประจำวัน ตอนนี้ทั้งพระสงฆ์ และสามเณร ต้องใช้น้ำอย่างประหยัดอาบน้ำวันละครั้งเดียว และต้องซื้อน้ำมาไว้ฉันและล้างจาน และจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวและไม่มีน้ำอาบ ทำให้พระสงฆ์และสามเณรต้องอาศัยร่มเงาของต้นไม้ในวัดและหน้าวัดคลายร้อน ซึ่งทางด้านพระอธิการปินแก้ว ฐานะธรรมโม อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อทองเปิดเผยว่าทุกวันนี้ทางวัดเดือดร้อนมาก ตอนนี้ได้เสนอไปทางการประปาแม่จัน เพื่อให้ขยายเขตน้ำประปามาให้กับทางวัดแล้ว เพราะวัดอยู่บนที่สูงเจาะน้ำบาดาลก็น้ำไม่มีน้ำเป็นสนิมไม่สามารถนำมาใช้ได้

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.