ภาคเหนือ2เร่งพัฒนาธุรกิจอาหาร-อุตสาหกรรมการเกษตรสู้การค้ายุคปัจจุบัน

57

เวลา 13.00 น.วันที่ 22 พ.ค.62 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างศักยภาพทางการตลาด ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม ที่ห้องประชุมหิรัญนคร โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท เชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยกิจกรรมมีขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค.62

โดยการสัมนาในครั้งนี้มีผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องจาก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 คือ จ.เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เข้าร่วมกว่า 150 คน โดยมีการนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่างๆ มาจัดแสดง การจัดการแข่งขันไอเดียผลิตภัณฑ์สำหรับนักศึกษา ประชาชนและผู้ประกอบการโดยเน้นผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อเชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท

นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรม จ.เชียงราย กล่าวว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยสำนักงานอุตสาหกรรม จ.เชียงราย พะเยา แพร่และน่าน ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการโดยเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อให้มีการสร้างตราสินค้าที่ได้มาตรฐานคือข้าว ชา และกาแฟ ให้ได้เปรียบทางการแข่งขันและมีศักยภาพด้านการตลาด โดยจะมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาหรือต่อยอดให้มีศักยภาพแล้วไม่น้อยกว่า 40 ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมนำสินค้าไปจัดแสดงในและระดับนานาชาติ

นายภาษเดช กล่าวว่า ตามปกติผู้ประกอบการค้าโดยเฉพาะที่มีผลิตภัณฑ์อยู่ในตลาดถือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้ว แต่สาเหตุที่มีการเชิญชวนให้ผู้ประกอบการมาร่วมกิจกรรมเช่นนี้เพราะต้องการให้มีการพัฒนาศักยภาพให้ยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการโดยเฉพาะในเขต 4 จังหวัดภาคเหนือดังกล่าวและยังสร้างมุมมองใหม่ๆ ต่อเรื่องบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าโดยเฉพาะต่อสิานค้าประเภทข้าว ชา กาแฟ สมุนไพร ที่เป็นจุดแข็งในพื้นที่ ทั้งนี้โลกยุคปัจจุบันอาศัยการเป็นเครือข่ายจึงสามมารถอยู่รอดได้โดยสังเกตุได้จากกลุ่มประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่น สหภาพยุโรป อาฟต้า นาฟต้า หลากหลายกลุ่มจนนับไม่ถ้วนเพราะการแข่งขันในตลาดมีการต่อรองกันสูงมากและสิ่งที่ปรากฎให้เห็นในปัจจุบันคือการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจโลกคือสหรัฐอเมริกาและจีนเป็นตัวอย่างที่น่าจับตามอง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.