มฟล. จัดการแสดงเสริมแกร่งภาษาและวัฒนธรรมจีน ชุด “จีน-ไทย ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”

8

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สำนักวิชาจีนวิทยา สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการแสดงด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ชุด “จีน-ไทย ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการแสดง รศ.หวง เจี้ยน จวิน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาจากสำนักวิชาจีนวิทยา รวมทั้งนักศึกษา มฟล. และผู้ที่สนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนเข้าร่วมรับชมการแสดงคับคั่ง

 

     ในงานนี้ มีทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมจีนและไทย รวม 14 ชุด ประกอบด้วย การแสดงเชิดมังกร, การเดินแบบชุดจีนร่วมสมัย, การขับร้องเพลงจีน, การแสดงศิลปะการต่อสู้ หมัดใหญ่สะท้านฟ้า หมัดเล็กสะท้านโลกา, การแสดงระบำชนเผ่าไตชาวจีน, การแสดงอุปรากรจีนชุด มู่กุ้ยอิง ขุนศึกตระกูลหยาง-สามีภรรยาเคียงคู่คืนเคหา-ฮวา มู่ หลาน- และเธอดุจนางฟ้าผู้มาจากสรวงสวรรค์, การบรรเลงดนตรีไทยและขับร้องเพลงลาวดวงเดือน, การแสดงระบำดอกไม้, การแสดงขับร้องเพลงไทย งานเต้นรำในคืนที่พระจันทร์เต็มดวง, การแสดงระบำร่มจีน, การแสดงรำไทย 4 ภาค ชุด เจ้าพระยา สายธารวัฒนธรรมสี่ภาค, การแสดงระบำบุพชาติ, การแสดงละครเวทีสั้น เปาบุ้นจิ้นตัดสินคดีราชบุตรเขย และการแสดงเชิดสิงโต เป็นการปิดท้าย

    

     ในงานนี้ มีทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมจีนและไทย รวม 14 ชุด ประกอบด้วย การแสดงเชิดมังกร, การเดินแบบชุดจีนร่วมสมัย, การขับร้องเพลงจีน, การแสดงศิลปะการต่อสู้ หมัดใหญ่สะท้านฟ้า หมัดเล็กสะท้านโลกา, การแสดงระบำชนเผ่าไตชาวจีน, การแสดงอุปรากรจีนชุด มู่กุ้ยอิง ขุนศึกตระกูลหยาง-สามีภรรยาเคียงคู่คืนเคหา-ฮวา มู่ หลาน- และเธอดุจนางฟ้าผู้มาจากสรวงสวรรค์, การบรรเลงดนตรีไทยและขับร้องเพลงลาวดวงเดือน, การแสดงระบำดอกไม้, การแสดงขับร้องเพลงไทย งานเต้นรำในคืนที่พระจันทร์เต็มดวง, การแสดงระบำร่มจีน, การแสดงรำไทย 4 ภาค ชุด เจ้าพระยา สายธารวัฒนธรรมสี่ภาค, การแสดงระบำบุพชาติ, การแสดงละครเวทีสั้น เปาบุ้นจิ้นตัดสินคดีราชบุตรเขย และการแสดงเชิดสิงโต เป็นการปิดท้าย

 

     ศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี กล่าวเปิดงานว่า การแสดงชุดจีน-ไทย ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน ถือเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยได้จัดการแสดงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในด้านต่างๆ ของวัฒนธรรมจีน รวมถึงวัฒนธรรมไทย นอกจากได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการชมความสวยงามแล้ว ยังได้สัมผัสถึงการใช้ภาษาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทั้งสองประเทศ

     รศ. หวง เจี้ยน จวิน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มฟล. กล่าวรายงานว่า การแสดงในวันนี้เป็นความร่วมมือและมีนักแสดงที่เป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชาวจีน จากสถาบันขงจื่อฯ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร รวมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาจากสำนักวิชาจีนวิทยา ซึ่งได้ร่วมกันจัดแสดงเช่นนี้เป็นประจำทุกปี นับเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับจีนของนักศึกษาของ มฟล. ซึ่งมีโอกาสได้เรียนภาษาจีนทุกคน นอกจาการเป็นการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.