มฟล.ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยจากมัณฑเลย์ เมียนมา

5
ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้อนรับ Prof. Dr. Cho Cho Myint ตำแหน่ง Professor, Myanmar Department, Mandalay University of Distance Education หัวหน้าคณะที่นำคณาจารย์ และคณะนักศึกษาจาก Mandalay University ในสาขาวิชา Diploma in Tourism Studies and Management, Mandalay University จำนวนรวม 38 คน มาเยือนเพื่อเยี่ยมชมการเรียนการสอนด้านการจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management) และด้านอุตสาหกรรมบริการ (Hospitality) ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.