มฟล.มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน

2

IMG_1353

 

เมื่ออวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้มอบเงินจำนวน 90,000 บาท พร้อมเครื่องใช้อุปโภค บริโภค ที่ได้รับจากการตั้งจุดบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวฟิลิปปินส์จากพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนให้แก่ Miss Gina Salonga อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ผู้แทนองค์กรที่ได้รับรองจากสถานทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย (Filipinos and Friends in Chinag Rai – FFC) โดยจะมีการส่งมอบต่อให้แก่ Habitat for Humanity Philippines ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ ในวันที่ 14 ธันวาคม ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.