มฟล.ร่วมเอกชนพัฒนาธุรกิจ นวัตกรรม สินค้าชุทชน นศ.สู่ไทยแลนด์4.0

69

วันที่ 26 ก.พ.62 ที่อาคารเอ็มสแควร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) อ.เมือง จ.เชียงราย ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี มฟล. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “MFU Innovation Day 2019 และพิธีเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ธุรกิจและนวัตกรรม (Co-working Space & Maker Space) โดยมี ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ กลุ่มเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชาวบ้าน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีผู้ประกอบการและกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาวบ้านนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการสร้างสรรค์ธุรกิจ และนวัตกรรมร่วมกับทางมหาวิทยาลัยมาจัดแสดง รวมไปถึง การนำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่ภาคเอกชน การบรรยายทางวิชาการ และเปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ “Innovation Club by GSB Start up

โดย มฟล.และธนาคารออมสิน ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและผู้ประกอบการได้ร่วมกันพัฒนาสู่การทำธุรกิจรุ่นใหม่ ซึ่งภายในงานได้มีการนำผลงานของนักศึกษาที่เกิดจากการริเริ่มทำธุรกิจหรือ Start up มาจัดแสดงได้อย่างน่าดูชมโดยหลายผลงานได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมทางธุรกิจมาอย่างหลากหลาย ขณะที่ช่วงบ่ายมีกิจกรรมบรรยายเรื่อง “ดราฟต์โซดาจากเปลือกกาแฟ” และกิจกรรมเสวนาเพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยที่ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0


ดร.พนม กล่าวว่าปัจจุบันสังคมต่างมีการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ขึ้นมาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก็มุ่งให้เกิดการสร้างกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หรือ Start up ที่มีคุณภาพ ซึ่งองค์ความรู้ที่คนในสังคมจะหาได้มากก็คือที่สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนั้น มฟล.จึงได้มีการรวบรวมผลงานวิจัย องค์ความรู้และสร้างเครือข่าย เพื่อให้สังคมได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจและสร้างสรรค์นวัตรกรรมใหม่ๆ ให้เป็นที่ต้องการของตลาด โดยผู้ใช้ประโยชน์มีทั้งผู้ประกอบการที่สามารถใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาสินค้าของตน กลุ่มชาวบ้านที่ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ และนักศึกษาที่จะได้มีเวทีในการเรียนรู้และคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ โดยมีอาคารสถานที่ของกลุ่มอาคารเอ็ม-สแควร์ มฟล.ในการศึกษา แลกเปลี่ยนกับเครือข่าย สร้างสรรผลงาน ฯลฯ ได้อย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันทุกฝ่ายก็สามารถติดต่อใช้ประโยชน์ได้

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.