มฟล.ร่วม อุตสาหกรรม ลุยแข่งขันผลิตภัณฑ์SMEsภาคเหนือ2

33

วันที่ 1 ก.ค.62 ที่ห้องคำมอกหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรม จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมไอเดีย ทู โปรดักส์ (I2P) รอบเชิงชนะเลิศ ในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเชิงนวัตรกรรมประจำปี 2562 โดยมี ผศ.ดร.สุวรรณา เดชาทัย ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำเจ้าของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จ.เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ที่ผ่านการแข่งขันเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเข้าร่วมจำนวน 15 ทีม โดยเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพจำนวน 14 ทีมและนักศึกษาจำนวน 1 ทีม ซึ่งพบว่าในการแข่งขันครั้งนี้แต่ละรายได้นำผลิตภัณฑ์ของตัวเองพร้อมข้อมูลมานำเสนอต่อคณะกรรมการ

โดยแต่ละทีมมีเอกลักษณ์สินค้าของตนเองที่ผ่านการพัฒนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ มฟล.ผ่านการคัดเลือกจนถึงรอบสุดท้าย ทำให้แต่ละทีมมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น สครับเกลือภูคาสูตรขมิ้นผสมน้ำมันมะพร้าวจาก จ.น่าน ที่มีการทำบรรจุภัณฑ์และการนำเสนอส่วนผสมและกรรมวิธีได้อย่างน่าสนใจ ขนมพายสับปะรด “ฮักนะภูแล” ที่นำผลผลิตสับปะรดภูแลที่เคยประสบปัญหาตกต่ำและล้นตลาดมาแปรรูปเป็นพายที่ห่อหุ้มด้วยแป้งพายทั้งลูกโดยให้รสชาดที่อร่อยภายในบรรจุภัณฑ์ที่ทาง มฟล.ออกแบบให้อย่างงดงามจาก จ.เชียงราย

นางกฤษนันท์ กล่าวว่าโครงการนี้ถือว่าจัดมาเป็นปีที่ 3 แล้วและพบความเปลี่ยนแปลงโดยปีที่ผ่านๆ มามักจะพบผลิตภัณฑ์จากกลุ่มนักศึกษามีจำนวนมากกว่าแต่ปีนี้กลับมีผลิตภัณฑ์จากกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและย่อมหรือเอสเอ็มอีจำนวนมากกว่าแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของธุรกิจท้องถิ่นโดยตรง ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมุ่งให้มีการพัฒนาผลผลิตท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชน ขณะที่ภาคเหนือมีความเหมาะกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพราะมีความอุดสมบูรณ์ กระนั้นจากการประกวดพบว่าย่างเข้าปีที่ 3 แล้วดังนั้นในปี 2563 คงจะต้องปรับโครงการเพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นไปอีก เพื่อให้เกิดการต่อยอดได้อย่างครบวงจรภายใต้การสนับสนุนของเครือข่ายโครงการกว่า 60 เครือข่ายต่อไป

ผศ.ดร.สุวรรณา กล่าวว่าโครงการนี้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเชิงนวัตกรรม นักศึกษาและประชาชนทั่วไปใน 4 จังหวัดดังกล่าวได้เข้าร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าว ชา กาแฟหรืออื่นๆ ซึ่งพบว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 48 ทีม รวม 48 ไอเดีย โดยมาจาก จ.น่านจำนวน 7 ทีม พะเยา 11 ทีม แพร่ 8 ทีม และเชียงราย 22 ทีม โดยทั้งหมดเป็นกลุ่มนักศึกษาจำนวน 5 ทีม จากนั้นเมือผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการแล้วพบว่าเหลือเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจำนวน 15 ทีมดังกล่าวซึ่งจะมีการคัดเลือกกันในวันนี้ โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ 20,000 บาท รางวัลชมเชยมีจำนวน 3 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท และรางวัลความคิดสร้างสรรค์มีจำนวน 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท ทั้งหมดได้รับประกาศนียบัตร

ด้านนางปริศนา ขอด เจ้าของผลิตภัณฑ์พายสับปะรดฮักภูแล หมู่บานริมดอย ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ของของตนเป็นการนำสับปะรดภูแลที่มีรสดชาดอร่อยมาแปรรูปเป็นพายแต่ใช้สับปะรดทั้งลูกโดยไม่ทำให้เสียรูปทรงและรสชาดไปโดยใช้แป้งพายครอบอย่างลดตัว เพราะที่ผ่านมาผลไม้สับปะรดมักประสบปัญหาราคาตกต่ำกิโลกรัมละเพียง 1-5 บาท ตนจึงได้นำมาแปรรูปด้วยแป้งพายอย่างดีจึงกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากผลไม้ประจำ จ.เชียงราย สามารถรับซื้อจากเกษตรกรที่ปลูกแล้วปลอกเปลือกจำหน่ายให้กิโลกรัมละ 40-70 บาทได้ รวมทั้งตนพยายามเลี่ยงสับปะรดในเกรดที่พ่อค้าจีนรับซื้อเพื่อเลี่ยงการแข่งขันราคาที่สูงกว่าแต่ก็ได้ผลผลิตจำนวนมากอาจจะลูกเล็กกว่าแต่เกษตรกรจำนวนมากยังคงปลูกแล้วประสบปัญหาการตลาดที่ผ่านมาดังกล่าว ทั้งนี้ปัจจุบันได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้วทั้งในและต่างประเทศกล่องละเพียง 89 บาท สามารถเข้าชมผลิตภัณฑ์พร้อมสินค้าอื่นๆ ได้ทาง http://www.hugnaphulaepie.online/.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.