มฟล. เจ้าภาพจัดการประชุมทิศทางผลิตภัณฑ์ชา-กาแฟของไทยปี 2558-2562‏

1

IMG_6699

วันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา สถาบันชา และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร จัดการประชุม “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาและกาแฟของประเทศ ปี 2558-2562” ณ ห้องประชุมเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี มฟล. โดยมีรศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. ให้การต้อนรับ นายพงษ์ศักดิ์วังเสมอ ผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ วงศ์วรทัต นายกสมาคมกาแฟและชาไทย และผู้ประกอบธุรกิจชาและกาแฟของประเทศไทยจากทั่วประเทศ จำนวนกว่า 120 คน เข้าร่วมการประชุมอย่างล้นหลาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีการปลูกและผลิตชาเป็นอันดับที่หนึ่งของประเทศ ซึ่งผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับอากาศที่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจชนิดนี้ การจัดประชุมครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการเล็งเห็นความสำคัญของพืชเศรษฐกิจของไทย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะมีขึ้นในปลายปี 2558 ซึ่งประเทศสมาชิกเกือบทุกประเทศถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตและส่งออกชาและกาแฟชั้นนำของโลกอยู่แล้ว ดังนั้นการประชุมครั้งนี้ผู้ผลิตและส่งออกชาและกาแฟก็จะรับรู้ถึงทิศทางและแนวโน้มตลาดโลกได้อย่างแน่นอน

ด้านนายกสมาคมกาแฟและชาไทย เปิดเผยว่า สำหรับทิศทางในการดำเนินงานของสมาคมฯ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือการเน้นนโยบายในเชิงปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้นใน 2 ส่วนหลักคือ 1. ด้านคุณภาพ โดยจะเน้นการส่งเสริมคุณภาพของสินค้าไปยังประเทศต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างจุดขายให้ต่างประเทศได้รู้จักชาและกาแฟของไทยมากยิ่งขึ้น 2. สมาคมฯ จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อธุรกิจระหว่างภาครัฐกับเอกชน ในการเสนอนโยบายเพื่อวางเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการแปรรูปกาแฟเพื่อการส่งออก เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ และจัดส่งสินค้าไปยังตลาดใหม่ๆ เช่น ยุโรป ตะวันออกกลาง รวมถึงประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดใหญ่เพื่อขยายฐานธุรกิจสินค้าประเภทชาและกาแฟ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.