มฟล.เยือนสถาบันทางการแพทย์ ณ นครซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน – ลงนามร่วมมือวิชาการ

5
เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำคณะผู้บริหารเยือนนครซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเยี่ยมคาวระกงสุลใหญ่ประจำนครซีอาน พร้อมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นทางด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาทิ Xian Jiaotong University, Xian Medical University, Shaanxi University of Chinese Medicine รวมถึงเยี่ยมชมการบริหารงานโรงพยาบาลที่บริการแพทย์แผนจีนและการแพทย์แผนปัจจุบันด้วย ในการนี้ อธิการบดี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Xian Jiaotong University โดยมีอธิการบดี Prof. WANG Shuguo เป็นผู้ลงนามโดยทั้งสองสถาบันจะแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร รวมทั้งการทำวิจัยร่วมกันในอนาคตต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.