มอบรถจักรยานยืมเรียนพื้นที่กันดาร130คัน

1

4

 

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายพละวัติ ตันศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกันส่งมอบจักรยานให้กับโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงราย จำนวน130คัน เพื่อให้นักเรียนได้ยืมใช้เดินทางไปศึกษาเล่าเรียนสะดวกยิ่งขึ้น โดยมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ทุระกันดาลของจังหวัดเชียงราย
โดยการส่งมอบรถจักรยานยืมเรียนครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน ได้มีรถจักรยานใช้ในการเดินทางไปโรงเรียน แทนการเดิน ซึ่งจะเน้นไปที่เด็กนักเรียนที่บ้านมีฐานะยากจน และอยู่ห่างไกลโรงเรียน โดยเป็นการให้ยืมเรียน และหลังจากจบจากสถานศึกษานั้นก็ส่งมอบคืนโรงเรียน เพื่อให้รุ่นน้องต่อไป
การที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มอบรถจักรยานให้กับนักเรียนนั้น เนื่องในโอกาสครบรอบ50ปี ของการก่อตั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงได้จัดโครงการ ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก สู่โรงเรียนที่ขาดแคลน ซึ่งมีจักรยานที่มอบมาในส่วนของเชียงราย จำนวน80คัน และทางสภาอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงราย มอบให้อีก50คัน รวมเป็น80คัน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.