มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

7

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบสิ่งของและของจำเป็น ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ห่างไกล จ.เชียงใหม่ และเชียงราย

วันที่ 21 ก.ย.64 นายสาโรจน์ ศิริเมือง ผู้ประสานงานภาค ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย โดยการสนับสนุนของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบสิ่งของและของจำเป็น เช่น เวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด PPE เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว หน้ากากอนามัย N95 หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง หมวก แอลกอฮอล์/เจล (70%) สบู่เหลว เตียงนอน, เสื่อรองปูนอน และอาหาร เช่น บะหมี่สำเร็จรูป เส้นหมี่แห้ง ปลากระป๋อง ไข่ไก่ น้ำดื่ม ให้กับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

โดยที่จังหวัดเชียงราย ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือผ่าน ศูนย์พักค่อย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายชัยเนตร เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง เป็นรู้รับมอบ ในส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายเฉลิม ใบงิ้ว หัวหน้าสาธารณสุขอำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ในศูนย์พักคอยตำบลนาเกียน และโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย ซึ่งมีการระบาดของโรคโควิด-19 คลัตเตอร์บ้านปิพอ ซึ่งมีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน จำนวน 38 ราย โดยรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ อ.อมก๋อย จำนวน 17 ราย แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วย 0-12 ปี จำนวน 4 ราย อายุ 13-60 ปี จำนวน 10 ราย อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 3 ราย และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจหาเชื้อทุกคนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง มีคำสั่งให้ปิดหมู่บ้านเพื่อกักตัว 14 วัน เฝ้าระวังผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการกักตัวที่บ้าน และกักตัวตามหัวไร่ปลายนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.