ยอดผู้ป่วยเชียงราย พุ่ง 42 ราย พบเป็นบุคลาการทางการแพทย์ส่วนใหญ่ ส่วนลัสเตอร์ตับเต่าเริ่มคลี่คลาย

78

วันที่ 22 มิ.ย.64 สถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 จังหวัดเชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 42 ราย แยกเป็น อ.เมืองเชียงราย 27 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นบุคลากรกรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อ.เทิง จำนวน 11 ราย อ.เชียงของ 3 ราย อ.แม่สรวย 1 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสมในเดือน เม.ย.เป็นต้นมาจำนวน 802 ราย รักษาหายแล้ว 639 ราย เสียชีวิตสะสม 9 ราย ยังรักษาตัวอยู่ 154 ราย โดยอยู่ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 63 ราย โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 46 ราย โรงพยาบาลชุมชน 44 ราย และโรงพยาบาลเอกชน 1 ราย

สำหรับคลัสเตอร์ ตับเต่า ทางศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) อ.เทิง จ.เชียงราย ได้มีการให้เจ้าหน้าที่ดูแลกลุ่มเสี่ยงที่เข้ารับการกักกันตัวในสถานที่กักกันกลาง ต.ตับเต่า อ.เทิง ซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. โดยตัวเลขผู้เข้ารับการกักกันตัวจนถึง วันที่ 22 มิ.ย. 64 พบว่ามีจำนวน 128 คน โดยมีผู้นำเครื่องอุปโภคบริโภคมาบริจาคอย่างต่อเนื่อง

 

นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเทิง ได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับการกักตัวภายในสถานทีที่กักกันกลางอย่างต่อเนื่อง โดยสถานการณ์ในภาพรวมถือว่ามีแนวโน้มดีขึ้น เพราะมีการค้นหาเชิงรุกทันที ส่วนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีอาการไม่มากโดยมีเพียง 2 รายที่มีอาการหายใจเร็วและเหนื่อยหอบ ปัจจุบันการตรวจหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และผู้ติดเชื้อได้รับการดูแลทั้งด้านสถานที่เป็นอยู่ เครื่องอุปโภค บริโภค ที่ทางภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน นำไปบริจาคให้

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.