“ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฎิบัติ :ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐเพื่อประชาชน”

1

16 กันยายน 2562 ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฎิบัติ :ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐเพื่อประชาชน” (Nation Strategy in Action : Integrated lmplementation for THAIS) เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการและรูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการของภาครัฐ อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป.หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ โครงการสำคัญระดับประเทศ โดยการสัมมนาเช้าวันนี้ พลเอกประยุทธ์ จ้นทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูมเมืองทองธานี

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.