ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

714

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรม “ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย” โดยมีอาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ซึ่งเทศบาลนครเชียงรายเปรียบเสมือนห้องรับแขกขนาดใหญ่ที่คอยต้อนรับแขกผู้มาเยือนที่ผ่านมาเทศบาลนครเชียงรายร่วมกับศิลปินชาวเชียงรายสมาคมขัวศิลปะ ในการร่วมคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เชียงรายเป็นเมืองศิลปะ ทั้งการจัดสร้างหอนาฬิกานครเชียงราย ตุงเฉลิมพระเกียรติ ราชรถบุษบก ร่วมกันเนรมิตอาคารดาวทาวน์(สถานีขนส่งแห่งที่ 1) ให้เป็น Art Building อาคารศิลปะใจกลางเมือง

ในครั้งนี้ เทศบาลนครเชียงราย สมาคมขัวศิลปะ ร่วมกับสนง.ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนกำแพง หรือ Wall Art ด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 90 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ #ในกิจกรรมย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยศิลปินเชียงราย ได้นำแนวคิดจากการนำเอาสถานที่ท่องเที่ยวที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์แห่งการเป็นเมืองศิลปะ โดยรวบรวมสถานที่ที่สำคัญและตัวแทนศิลปินผู้เป็นเบื้องหลังแห่งวงการศิลปะเชียงราย ซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์คด้านศิลปะที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งใจกลางเมืองเชียงราย โดยมีขนาดภาพความยาว 50 เมตร สูงไม่ต่ำกว่า 25 เมตร

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และผู้คนกำลังยืน

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.