รณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว

1

9

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ตัวแทนชุมชน ร่วมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธี นำกล่าวคำปฏิญาณ และสั่นกระดิ่งประทานของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งทรงเดินตามรอยเบื้องยุคลบาท พระราชดำริ และพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาติบ้านเมืองและพสกนิกรทั้งมวล ตลอดจนสร้างเครือข่ายร่วมกันรณรงค์การยุติความรุนแรงในครอบครัว และเป็นการปลูกฝังค่านิยมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวให้กับเยาวชน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.