รณรงค์ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1 นครเชียงราย

3

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาและซ่อมแซม ฝ่ายกองช่างเทศบาลนครเชียงราย ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมปฏิบัติการทำความสะอาด Big cleaning Day ตามโครงการรักษ์ตลาด ประจำปี 2562 โดยมีโดยเทศบาลนครเชียงรายร่วมกับคณะกรรมการตลาดสดเทศบาล 1 และ 2 มทบ. 37 และพ่อค้าแม่ค้าในตลาดทุกคนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้ตลาดสดเทศบาลนครเชียงรายมีสุขลักษณะที่ดีไม่เป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรคและเป็นการสร้างจิตสำนึกของผู้ประกอบการค้าให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดตลอดจนถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ตลาดสดเทศบาล 1 นครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.